Om os

Velkommen til Berit's Hjemmeplejes Rengøringsafdeling

Berit's Hjemmepleje har sin egen rengøringsafdeling med over 50 professionelle erfarne rengøringsmedarbejdere med typisk over 15 års erfaring i rengøring i private hjem.

 

Vores rengøringsafdeling, som dækker flere kommuner i Jylland og Fyn, ledes af Tine Nielsen som har mere end 10 års erfaring i praktisk ledelse og kvalitetssikring af rengøringsteam.

 

Vores medarbejdere som leverer visiteret praktisk hjælp, er typisk uddannede omsorgsmedarbejdere fra social- og sundhedsskolerne i Danmark og/eller uddannede serviceassistenter.

 

Det giver dig en sikkerhed i at du får besøg af en omsorgsuddannet person i dit hjem med sans for rengøringen, så vi bedre kan hjælpe dig i dagligdagens små og store gøremål.

 

Vi er omhyggelige og professionelle i løsningen af de praktiske opgaver, og har vores egen rengøringsafdeling med over 15 års erfaring af rengøring i private hjem.

Berit's Hjemmepleje tilbyder :

 

• Samme medarbejder hos dig

 

• Sundhedsuddannede og/eller serviceuddannede medarbejdere

 

• Erfarne og engagerede medarbejdere

 

• Tilpasning af ydelser efter ønske

 

• Fleksible ydelser

 

 

 

 

Om os :

• Vi arbejder efter danske

overenskomster med 3F og FOA

som sikrer god løn, løn under

sygdom, pension, feriepenge andet

godt til alle vores medarbejdere

 

• Vi er organiseret i Dansk Erhverv

 

• Vi har eget kvalitetssikringssystem